01-03-08

Steenbeekpad Heldergem

steenbeek
 

WANDELING 12 KmHet startpunt is de gemeentelijke jongensschool, Heldergemstraat.We volgen de Heldergemstraat in dalende richting, en draaien na 50 m rechts de Mottedries in. Daar vinden we aan onze rechterzijde de Nikolaas van Tolentijn kapel waarvan het bouwjaar onbekend is, het is eigendom van de familie Van den Broeck-Roels. Nicolaas van Tolentijn is een minder gekende heilige in onze streken. Hij was een Italiaanse Augustijn ( 1246-1306). Hij werd aanroepen tegen de “kiekenplaag”.Vervolgens nemen we de eerste straat rechts (vroeger Vijverstraat, nu een zijtak van de Heldergemstraat). We draaien opnieuw de eerste straat rechts in (d’Haeseleerweg) en volgen deze tot aan de Heldergemstraat. Deze volgen we naar links (in stijgende richting), waarbij we links van de weg blijven. We gaan even verder immers de Hallebaan bereiken, waar we de Heilig Hart kapel vinden onder de Vredesboom. De kapel is van het bouwjaar 1918-1920 en is eigendom van de gemeente. De voet, het H. Hartbeeld en de vrijheidsboom werden geplaatst in 1918. In 1920 werd de kapel gebouwd door giften van de geburen. De initiatiefneemster was Marie Govaert.Na enkele meters Hallebaan nemen we links de Bronweg (“punt 1”) en even verder nogmaals links de “Oude Vijverstraat”. Vervolgens nemen we rechts het Steenputstraatje. Dit leidt ons terug naar de Mottedries, die we evenwel oversteken om het Steenputstraatje te volgen tot aan het eerste huis. Daar draaien we rechts de Slingerweg in. We volgen dit baantje tot net over de gracht, waar we rechts afdraaien, richting Kerkbosweg. Het laatste deel van dit baantje heet Stoktwegeltje. Via de Kerkbosweg bereiken we weer de Mottedries (“punt 2”), waar we naar links draaien, richting Leistraat en Hogendries. Aan de rechterzijde zien we de H. Apollonia kapel. De kapel dateert van 1903 en is eigendom van de familie Antheunis. Dit mini-kapelletje werd gebouwd ter vervanging van een oude kapel die eertijds bij de hoeve stond.We gaan rechts de Hogendries in en volgen deze tot het einde, waar we de Heldergemstraat kruisen. We steken over en belanden op de Berenhoek (“punt 3”). We volgen niet de straat maar gaan rechtdoor, de Hoornveldweg in. Vervolgens nemen we het eerste baantje links, de Vijverkensweg. Op de Bureekdreef komend, draaien we eerst links en vervolgens terug rechts de Vijverkensweg op, die we volgen tot aan de Bulskamweg. Hier nemen we links en daar zien we het begin van de Steenbeek (de eigenlijke bron, gelegen op een hoogte van ±  68 m, is niet zichtbaar). Het veld recht voor ons is het Waeveldeken. Komend op de straat van den Berenhoek, volgen we die een 50-tal meter en draaien dan voor de H. Rochus kapel (“punt 4”) terug richting Heldergemstraat. De kapel werd gebouwd in 1866 en is eigendom van de familie Haegeman-Redant. De kapel werd oorspronkelijk gebouwd door de familie Van Tittelboom, bedoeld als smeekbede om een einde te maken aan de cholera-epidemie, die reeds vier doden eiste in de familie. De kapeldeur komt uit de oude kerk van Heldergem.We volgen rechts de Heldergemstraat tot aan de steenweg (Terlicht). Daar draaien we nogmaals rechts (richting Nederhasselt) en stappen tot aan de Kambaan, vroeger gekend onder de naam Rijststraat, die we volgen tot aan de Holbeekstraat. Voor we zover zijn, hebben we links van ons het Strijland en rechts de Bulskam(p), het hoogste punt van Heldergem (80 m), evenals Den Drael.We gaan zoals gezegd rechts richting Hoom. We verlaten de Holbeekstraat (“punt 5”) door rechts het Hellestraatje in te gaan, waar links van ons de Hoog Kouter gelegen is en rechts de Dreef. We volgen het Hellestraatje  (halfweg dit straatje ontspringt in de rechts gelegen weide een zijarm van de Steenbeek: bron op 68 m, monding op    42 m) tot aan de Bureekdreef, waar we links draaien en langs de Steenbeek wandelen, die rechts van ons door weiden en bosjes loopt. Het veld rechts boven draagt de naam Groot Weyveld, terwijl links het Hoornveld gelegen is. Op het einde van de Bureekdreef draaien we links de Weyveldweg op. Op het einde hiervan draaien we rechts de Hoornveldweg in. Als we achter ons kijken, richting Bureekdreef, kunnen we ons inbeelden dat er daar een baantje geweest is, dat de verbindingsweg vormde met de Berenhoek. Maar wij gaan verder naar beneden, waar we de zonet beschreven zijarm van de Steenbeek oversteken. Na een kleine klimpartij komen we in de Fonteinweg, waar we links gaan. Links van ons zien we hier het Hoomveld (“punt 6”). Aan de Hoomweg gekomen, draaien we naar rechts, maar vergeten evenwel niet naar de huizen links te kijken… in het hoekhuis te Hoom woonde Remi D’Herde              (°27-03-1868-12-05-1955). Hij was gedurende 60 jaar suisse in de kerk en tevens grafdelver.Zijn doodsprentje vermeldde : Zestig jaar trouwe vlijt‘t Is een echte waardigheidHet getuigt in overvloedvan een sterk en trouw gemoed Aan de kapel H. Moeder Anna gekomen, draaien we naar rechts richting Heldergemstraat. De kapel dateert van 1843 en is heropgebouwd in 1980 in neoclassicistische stijl onder impuls van Robert Beerens, bijgestaan door Frans De Coensel, die het metselwerk voor zijn rekening nam. Ze is eigendom van de familie Van Cauter. Het fraai in hout gesneden beeld van de H. Anna, dat in de kapel stond, bevindt zich bij de familie Van Cauter.Halfweg de Hoomstraat, stappen we over de Steenbeek, die een 100-tal meter verder in de Molenbeek uitmondt (op een hoogte van 32 m). Wat verder draaien we links de Kerkweg in richting Oud-dorp. Hier steken we de grote straat over en volgen de voorkant van de Gouden Koterhaak.  We draaien dan links richting Engels Molen. Hier wandelen we langs de plaats, waar de oude kerk stond, en waar nu nog steeds de Kalvaar-kapel te zien is (“punt 7”). Deze kapel dateert van 1838. Albertine Van Keymeulen, dochter van Adrianus en Theresia De Vleeschauwer, overleed te Aaigem op 13-03-1835. Zij schonk 70 gulden aan de kerk van Heldergem. Met het geld van deze schenking werd in 1838 in een verloren hoek van het kerkhof de Kalvaar gebouwd door Antonius Breynaert. De steen werd geleverd door Bernardus Lievens en kostte 96 frank en 68 cent. De totale kosten voor het bouwen van de Kalvaar bedroegen volgens pastoor de Maeyer zeker 400 à 500 frank, dus veel meer dan de 70 gulden geschonken door Albertine van Keymeulen, maar alles werd door de kerk voldaan.We volgen de Kerkweg verder tot aan de Molenbeek, waar we rechts de Molenweg indraaien. Langs beide kanten kunnen we de Haelteringmeerschen bewonderen. We blijven op de Molenweg tot aan de Wilgenstraat, waar we links nemen tot aan de Appelsveldrede, maar bewandelen eerst nog over een 50-tal meter de Haelteringsestraat. Hier draaien we rechts op en zien dan aan onze linkerzijde het Fierensveld, en aan de rechterzijde het Wilgenveld. Op het einde van de rede gekomen, zien we voor ons het Holbeekveld en nemen we rechts de Appelsveldweg en komen zo op de Brusselweg. Na 20 m vervolgen we onze wandeling op de Langemeersweg. Links van ons bevindt zich nu het Holbeekgebied, en rechts van ons het Appelsveld. Op het einde van de Langemeersweg draaien we links de Molenweg op (“punt 8”), die we volgen richting Processieweg. Bij de eerstvolgende bocht vinden we de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood. De kapel werd gebouwd in 1875 en was vroeger eigendom van de familie De Troyer en nu van de familie Van Cauter-De Moor. De kapel werd gerestaureerd in 1982 door Marcel Hutsebaut, Hector en Roger De Troyer en meester Albert De Neve.We vervolgen de Processieweg richting Heldergemstraat, waar we links opdraaien. Hier vinden we op onze linkerhand de kerk en de kapel van pastoor De Maeyer. De Sint-Amanduskerk werd gebouwd in 1862. Het ontwerp was van architect E. De Perre-Monigny (Gent) en de aannemers waren Octaaf De Mont-Van Nerum en Karel de Quick. Deze kerk vervangt een laatromaanse kruiskerk op het Oud-Dorp, die in 1829 werd vergroot. De nieuwe kerk werd in het midden van de parochie gebouwd.Rond de kerk bevinden er zich zeven Sint-Cornelius kapellen, met ommegang op tweede Pinksterdag.

De kapel van pastoor De Maeyer is gebouwd in 1895. Deze kapel werd naast de kerk gebouwd ter nagedachtenis van pastoor Joannes Benedictus De Maeyer, pastoor te Heldergem van 1837 tot 1874. Hij overleed te Heldergem op 2 september 1874.

Tot slot vervolgen we de Heldergemstraat tot aan ons uitgangspunt, de vroegere gemeentelijke jongensschool.


 

  WANDELING 7 Km Bij de beschrijving van deze wandeling zullen we grotendeels refereren naar de wandeling van 12 km. We beschrijven hier alleen de delen die verschillend zijn van de langere wandeling.We volgen het 12-km pad tot aan (“punt 1”) in de Bronweg. We vervolgen evenwel deze Bronweg tot het einde, steken de Mottedries over en gaan de Kerkbosweg in. Waar de Kerkbosweg zich splitst, nemen we rechts en komen zo terug op het parcours  van de 12 km (“punt 2”) dat we volgen tot (“punt 3”). Daar draaien we met de straat mee naar links tot aan de H. Rochus-kapel (”punt 4”). We volgen nu de 12-km wandeling tot aan (“punt 5”). We blijven de Holbeekweg volgen tot we bij (“punt 6”) terug op het parcours van de langere wandeling uitkomen tot aan de Kalvaar (“punt 7”). Met de 7 km wandeling gaan we rechts langs de Kalvaar heen en draaien rechts de Molenweg (oude benaming van de Processieweg) in waar we in (“punt 8”) terug op het 12 km. pad belanden. De rest van de wandeling is gezamenlijk.Naast de historische bezienswaardigheden, die bij de beschrijving van de twee wandelingen reeds vermeld werden, valt er nog heel wat te zien langs het Steenbeekpad. De natuurliefhebber kan er zich vergenoegen in een veelheid van planten en bloemen. Sommige daarvan zijn algemeen voorkomend, andere daarentegen zijn eerder zeldzaam en komen dan ook maar voor op welbepaalde plaatsen langs ons wandelpad. Het komt er dus op aan zijn ogen de kost te geven.  
 

Wandelfoto's van Marching in Heldergem (of met passage) :
 
aaa1Heldergem
Erpe

 

12:11 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steenbeekpad, wandelroute, aaigem, heldergem, foto s, route, beschrijving, gratis |  Facebook |

04-01-08

Wandelen in Hoegaarden

Afspraak aan de St.-Ermelindiskerk (V) in Meldert bij Hoegaarden (Vlaams-Brabant). De heilige heeft in de kerk een schrijn en achter in een hoek van wat het vroegere kerkhof was, een vrijstaande, mooie kapel met mausoleum uit de 13de eeuw. Op Pinkstermaandag trekt ter ere van de heilige nog altijd een processie uit. Ermelindis leefde hier tot aan haar dood in 600 als kluizenaarster. Ze wordt aanroepen bij verlammingen, koorts en oogziekten. Het oorlogsmonument voor de kerk vertelt je dat…’strijden tot den dood voor de vryheid’ je de ‘vreugde der eeuwige waarheid’ oplevert. Wandel richting Tienen. Je komt zo bij de toegangspoort tot het kasteeldomein. Ga, vóór je de dreef inwandelt, wel even in de straat rechts kijken naar de donjon – een versterkte woontoren - van de Heren van Meldert (13de eeuw) (1). Het kasteel (2) - niet langs de route - is er nog maar het is nu een college. Tot 1940 leefden hier adellijke families. Het omringende Meldertbos (3) is nu een natuurreservaat. Er wordt hard gewerkt aan het herstel van natuur én cultuur. Ook de interessante elementen van de 20ste-eeuwse parkaanleg moeten weer tot hun recht komen. Daartoe werden onlangs driehonderd populieren gekapt.

Neem het wandelpad dat aan de rechterkant van de dreef begint. Het brengt je door nog enigszins wilde natuur naar de Keulenstraat. Ga hier naar links, voorbij een oude Sint-Rochuskapel, en nog even rechtdoor tot op de T-splitsing van de Gaatstraat/Waversesteenweg. Draai links af en 200 m verder rechts af de akkers in, de Schoorbroekstraat. Rechts de kerktoren van L’Ecluse (Sluizen), aan de andere kant van de taalgrens. Je dwarst een weg en komt zo in Rosdel, 67 ha natuuroase van Natuurpunt (4), een beekvallei met oude graslanden, riet, ruigte, elzenbroek en populieren, die ook hier gekapt worden. Onder de vogels onder meer heel veel grauwe gorzen en geelgorzen en op het zoogdierenlijstje de uiterst zeldzame hamster.

Aan het einde van de weg stap je links en ongeveer 1 km verder, opnieuw aan een T-splitsing nog eens naar links. Daarna blijf je rechts aanhouden, ook aan het ietwat schuine kruispunt wandel je rechts af. Na een poos rechtdoor wandelen gaat het nog eens voor even rechts af. Geniet van de panorama’s, wandel bergop tot aan een bosje op de ‘Kop’. Draai er rechtsaf en bocht mee naar links. Bergaf tot in het gehucht Nerm. Linksaf. Je wandelt voorbij een St.-Antoniuskapel (5) met behalve Antonius onder meer ook vijf lieveheren en zes lievevrouwen. Let op het oude offerblok. De natuursteen die hier en elders in de streek veel gebruikt is voor de bouw van huizen en andere gebouwen, is Gobertangesteen. Die wordt enkele kilometer verder nog altijd ontgonnen in Mélin, een van de ‘Plus Beaux Villages de Wallonie’. Aan een splitsing een halve km verder hou je links en vervolgens neem je weer links (rode en groene bewegwijzering) bergop, de Nermbeekvallei uit. Vervolgens rechtsaf en 400 m verder linksaf (rood), een brede holle weg.

Op het einde kies je voor rechts en aan de watertoren (6) loop je rechtdoor. Volg even de weg Meldert-Hoegaarden naar links en draai dan rechtsaf naar het centrum van St.-Katarina-Houtem (richting Hoksem). Bergop. St.-Katarina is een plateaudorp. Aan een splitsing kies je voor links, tenzij je rechts eerst naar de laatgotische Katarinakapel (7) wil. Na 750 m dwars je de weg naar Tienen. Eén km verder (eerst beton, dan veldweg) sta je bij de Menebeek midden een ander, 82 ha groot, natuurreservaat: de Mene- en Jordaanvallei (8). Een prachtige plek die wat aan de Voerstreek doet denken.

Neem kort voor de beek het bospad links. Net voor de hoeve Oude Molen (9) ga je linksaf (weer eventjes bergop) en vervolgens rechtsaf. Aan een betonweg draai je rechtsaf en vervolgens aan de bosrand linksaf, verder door de Molenbeekvallei, aan het kerkhof (10) voorbij en tot bij de kerk van Meldert.

 

03-01-08

Wandelroute Houthulst : Vrijbos

Afstand = +/-14km

De kerk en het gemeentehuis zijn van net na WO I. Van de achterzijde van de kerk stap je naar de rotonde waar je de Stadenstraat neemt. Een steenworp verder - tegenover een apotheek - duik je rechts het Rotsebos in. Je volgt daarvoor de pijl naar de Lourdesgrot. Aan een kapelletje-op-paal zwenk je naar links. Daar is een replica van de Lourdesgrot of 'rotse' met Mariabeeld, bidbanken, brandende kaarsen, bronwater en zelfs een brokstuk uit het Franse Lourdes.

Je keert op je stappen terug, zwenkt aan het kapelletje naar links, steekt een weg over, gaat even naar links om gelijk rechts de Keunedreef te kiezen. Let op de moeraseiken. Na 1 km bos bereik je de omheining van het militaire domein, waar je rechts de Vossendreef volgt. Die brengt je naar de Poelkapellestraat. Hier moet je de moeite doen en naar rechts gaan, in het militair kerkhof.Of je wil of niet, je komt onder de indruk. Hier rusten 1855 Belgische militairen die vielen in het slotoffensief van september 1918. Achteraan liggen ook Italiaanse krijgsgevangenen die omkwamen in Duitse werkkampen.(Wie de wandeling tot 4 km wil beperken stapt, bij het verlaten van het kerkhof, naar rechts. Aan het eerste kruispunt volg je de Melanedreef naar rechts.)

Je kiest voor een langere wandeling en stapt, bij het verlaten van het kerkhof, naar links. Links lokt het - voorlopig nog - ontoegankelijk militaire bos. Rechts zijn er aardeweggetjes die helaas privé zijn of doodlopen op niet te nemen hindernissen. Dus deel je het asfalt van de Poelkappelstraat met het (soms drukke) verkeer. Je gaat langs velden en weiden, langs dreven en bosrestanten. Dan stap je over de Korversbeek en bereikt het kruispunt met de Monnikenhoeve. Hier neem je rechts de Pottestraat. Je wordt omringd door rijke akkers met seizoensgroenten. Links, in de verte, zie je de kerktoren van de parochiekerk Madonna.

Wie 10 km voldoende vindt stapt tot aan het volgende kruispunt en neemt daar rechts de Melanedreef.Je kiest voor een wandeling van 14 km? In dat geval sla je al na een paar honderd meter links af, net voorbij het eerste huis links. Die aardeweg voert je doorheen een nat bosje naar een T waar je naar links gaat. Je bereikt weer het asfalt van de Pottestraat en gaat rechtsaf. Rechts is er wat struweel van sleedoorn en hondsroos.(Na een natte periode of met de buggy/rolstoel loop je beter niet door het nat bosje. In dat geval stap je aan het eerste kruispunt niet naar rechts maar loop je rechtdoor.)Ongeveer een halve kilometer verder ga je rechts in de kronkelige Langemarkstraat. Links staat de sfeervolle hofstede De Blauwe Panne. Je stapt nog eens over de Korversbeek en je kiest dan voor rechts, je zwenkt naar links en naar rechts en weer naar links om dan na een halve kilometer de Melanedreef te bereiken. Je gaat er naar rechts, komt voorbij de kapel O.-L.-Vrouw-van-Milanen en blijft onverstoorbaar rechtdoor stappen tot je in het bos weer in de Keunedreef bent. Je stapt er naar links richting kerk.


18:51 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijbos, houthulst, wandelroute, beschrijving, wandelpad, kaart |  Facebook |