01-03-08

Steenbeekpad Heldergem

steenbeek
 

WANDELING 12 KmHet startpunt is de gemeentelijke jongensschool, Heldergemstraat.We volgen de Heldergemstraat in dalende richting, en draaien na 50 m rechts de Mottedries in. Daar vinden we aan onze rechterzijde de Nikolaas van Tolentijn kapel waarvan het bouwjaar onbekend is, het is eigendom van de familie Van den Broeck-Roels. Nicolaas van Tolentijn is een minder gekende heilige in onze streken. Hij was een Italiaanse Augustijn ( 1246-1306). Hij werd aanroepen tegen de “kiekenplaag”.Vervolgens nemen we de eerste straat rechts (vroeger Vijverstraat, nu een zijtak van de Heldergemstraat). We draaien opnieuw de eerste straat rechts in (d’Haeseleerweg) en volgen deze tot aan de Heldergemstraat. Deze volgen we naar links (in stijgende richting), waarbij we links van de weg blijven. We gaan even verder immers de Hallebaan bereiken, waar we de Heilig Hart kapel vinden onder de Vredesboom. De kapel is van het bouwjaar 1918-1920 en is eigendom van de gemeente. De voet, het H. Hartbeeld en de vrijheidsboom werden geplaatst in 1918. In 1920 werd de kapel gebouwd door giften van de geburen. De initiatiefneemster was Marie Govaert.Na enkele meters Hallebaan nemen we links de Bronweg (“punt 1”) en even verder nogmaals links de “Oude Vijverstraat”. Vervolgens nemen we rechts het Steenputstraatje. Dit leidt ons terug naar de Mottedries, die we evenwel oversteken om het Steenputstraatje te volgen tot aan het eerste huis. Daar draaien we rechts de Slingerweg in. We volgen dit baantje tot net over de gracht, waar we rechts afdraaien, richting Kerkbosweg. Het laatste deel van dit baantje heet Stoktwegeltje. Via de Kerkbosweg bereiken we weer de Mottedries (“punt 2”), waar we naar links draaien, richting Leistraat en Hogendries. Aan de rechterzijde zien we de H. Apollonia kapel. De kapel dateert van 1903 en is eigendom van de familie Antheunis. Dit mini-kapelletje werd gebouwd ter vervanging van een oude kapel die eertijds bij de hoeve stond.We gaan rechts de Hogendries in en volgen deze tot het einde, waar we de Heldergemstraat kruisen. We steken over en belanden op de Berenhoek (“punt 3”). We volgen niet de straat maar gaan rechtdoor, de Hoornveldweg in. Vervolgens nemen we het eerste baantje links, de Vijverkensweg. Op de Bureekdreef komend, draaien we eerst links en vervolgens terug rechts de Vijverkensweg op, die we volgen tot aan de Bulskamweg. Hier nemen we links en daar zien we het begin van de Steenbeek (de eigenlijke bron, gelegen op een hoogte van ±  68 m, is niet zichtbaar). Het veld recht voor ons is het Waeveldeken. Komend op de straat van den Berenhoek, volgen we die een 50-tal meter en draaien dan voor de H. Rochus kapel (“punt 4”) terug richting Heldergemstraat. De kapel werd gebouwd in 1866 en is eigendom van de familie Haegeman-Redant. De kapel werd oorspronkelijk gebouwd door de familie Van Tittelboom, bedoeld als smeekbede om een einde te maken aan de cholera-epidemie, die reeds vier doden eiste in de familie. De kapeldeur komt uit de oude kerk van Heldergem.We volgen rechts de Heldergemstraat tot aan de steenweg (Terlicht). Daar draaien we nogmaals rechts (richting Nederhasselt) en stappen tot aan de Kambaan, vroeger gekend onder de naam Rijststraat, die we volgen tot aan de Holbeekstraat. Voor we zover zijn, hebben we links van ons het Strijland en rechts de Bulskam(p), het hoogste punt van Heldergem (80 m), evenals Den Drael.We gaan zoals gezegd rechts richting Hoom. We verlaten de Holbeekstraat (“punt 5”) door rechts het Hellestraatje in te gaan, waar links van ons de Hoog Kouter gelegen is en rechts de Dreef. We volgen het Hellestraatje  (halfweg dit straatje ontspringt in de rechts gelegen weide een zijarm van de Steenbeek: bron op 68 m, monding op    42 m) tot aan de Bureekdreef, waar we links draaien en langs de Steenbeek wandelen, die rechts van ons door weiden en bosjes loopt. Het veld rechts boven draagt de naam Groot Weyveld, terwijl links het Hoornveld gelegen is. Op het einde van de Bureekdreef draaien we links de Weyveldweg op. Op het einde hiervan draaien we rechts de Hoornveldweg in. Als we achter ons kijken, richting Bureekdreef, kunnen we ons inbeelden dat er daar een baantje geweest is, dat de verbindingsweg vormde met de Berenhoek. Maar wij gaan verder naar beneden, waar we de zonet beschreven zijarm van de Steenbeek oversteken. Na een kleine klimpartij komen we in de Fonteinweg, waar we links gaan. Links van ons zien we hier het Hoomveld (“punt 6”). Aan de Hoomweg gekomen, draaien we naar rechts, maar vergeten evenwel niet naar de huizen links te kijken… in het hoekhuis te Hoom woonde Remi D’Herde              (°27-03-1868-12-05-1955). Hij was gedurende 60 jaar suisse in de kerk en tevens grafdelver.Zijn doodsprentje vermeldde : Zestig jaar trouwe vlijt‘t Is een echte waardigheidHet getuigt in overvloedvan een sterk en trouw gemoed Aan de kapel H. Moeder Anna gekomen, draaien we naar rechts richting Heldergemstraat. De kapel dateert van 1843 en is heropgebouwd in 1980 in neoclassicistische stijl onder impuls van Robert Beerens, bijgestaan door Frans De Coensel, die het metselwerk voor zijn rekening nam. Ze is eigendom van de familie Van Cauter. Het fraai in hout gesneden beeld van de H. Anna, dat in de kapel stond, bevindt zich bij de familie Van Cauter.Halfweg de Hoomstraat, stappen we over de Steenbeek, die een 100-tal meter verder in de Molenbeek uitmondt (op een hoogte van 32 m). Wat verder draaien we links de Kerkweg in richting Oud-dorp. Hier steken we de grote straat over en volgen de voorkant van de Gouden Koterhaak.  We draaien dan links richting Engels Molen. Hier wandelen we langs de plaats, waar de oude kerk stond, en waar nu nog steeds de Kalvaar-kapel te zien is (“punt 7”). Deze kapel dateert van 1838. Albertine Van Keymeulen, dochter van Adrianus en Theresia De Vleeschauwer, overleed te Aaigem op 13-03-1835. Zij schonk 70 gulden aan de kerk van Heldergem. Met het geld van deze schenking werd in 1838 in een verloren hoek van het kerkhof de Kalvaar gebouwd door Antonius Breynaert. De steen werd geleverd door Bernardus Lievens en kostte 96 frank en 68 cent. De totale kosten voor het bouwen van de Kalvaar bedroegen volgens pastoor de Maeyer zeker 400 à 500 frank, dus veel meer dan de 70 gulden geschonken door Albertine van Keymeulen, maar alles werd door de kerk voldaan.We volgen de Kerkweg verder tot aan de Molenbeek, waar we rechts de Molenweg indraaien. Langs beide kanten kunnen we de Haelteringmeerschen bewonderen. We blijven op de Molenweg tot aan de Wilgenstraat, waar we links nemen tot aan de Appelsveldrede, maar bewandelen eerst nog over een 50-tal meter de Haelteringsestraat. Hier draaien we rechts op en zien dan aan onze linkerzijde het Fierensveld, en aan de rechterzijde het Wilgenveld. Op het einde van de rede gekomen, zien we voor ons het Holbeekveld en nemen we rechts de Appelsveldweg en komen zo op de Brusselweg. Na 20 m vervolgen we onze wandeling op de Langemeersweg. Links van ons bevindt zich nu het Holbeekgebied, en rechts van ons het Appelsveld. Op het einde van de Langemeersweg draaien we links de Molenweg op (“punt 8”), die we volgen richting Processieweg. Bij de eerstvolgende bocht vinden we de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood. De kapel werd gebouwd in 1875 en was vroeger eigendom van de familie De Troyer en nu van de familie Van Cauter-De Moor. De kapel werd gerestaureerd in 1982 door Marcel Hutsebaut, Hector en Roger De Troyer en meester Albert De Neve.We vervolgen de Processieweg richting Heldergemstraat, waar we links opdraaien. Hier vinden we op onze linkerhand de kerk en de kapel van pastoor De Maeyer. De Sint-Amanduskerk werd gebouwd in 1862. Het ontwerp was van architect E. De Perre-Monigny (Gent) en de aannemers waren Octaaf De Mont-Van Nerum en Karel de Quick. Deze kerk vervangt een laatromaanse kruiskerk op het Oud-Dorp, die in 1829 werd vergroot. De nieuwe kerk werd in het midden van de parochie gebouwd.Rond de kerk bevinden er zich zeven Sint-Cornelius kapellen, met ommegang op tweede Pinksterdag.

De kapel van pastoor De Maeyer is gebouwd in 1895. Deze kapel werd naast de kerk gebouwd ter nagedachtenis van pastoor Joannes Benedictus De Maeyer, pastoor te Heldergem van 1837 tot 1874. Hij overleed te Heldergem op 2 september 1874.

Tot slot vervolgen we de Heldergemstraat tot aan ons uitgangspunt, de vroegere gemeentelijke jongensschool.


 

  WANDELING 7 Km Bij de beschrijving van deze wandeling zullen we grotendeels refereren naar de wandeling van 12 km. We beschrijven hier alleen de delen die verschillend zijn van de langere wandeling.We volgen het 12-km pad tot aan (“punt 1”) in de Bronweg. We vervolgen evenwel deze Bronweg tot het einde, steken de Mottedries over en gaan de Kerkbosweg in. Waar de Kerkbosweg zich splitst, nemen we rechts en komen zo terug op het parcours  van de 12 km (“punt 2”) dat we volgen tot (“punt 3”). Daar draaien we met de straat mee naar links tot aan de H. Rochus-kapel (”punt 4”). We volgen nu de 12-km wandeling tot aan (“punt 5”). We blijven de Holbeekweg volgen tot we bij (“punt 6”) terug op het parcours van de langere wandeling uitkomen tot aan de Kalvaar (“punt 7”). Met de 7 km wandeling gaan we rechts langs de Kalvaar heen en draaien rechts de Molenweg (oude benaming van de Processieweg) in waar we in (“punt 8”) terug op het 12 km. pad belanden. De rest van de wandeling is gezamenlijk.Naast de historische bezienswaardigheden, die bij de beschrijving van de twee wandelingen reeds vermeld werden, valt er nog heel wat te zien langs het Steenbeekpad. De natuurliefhebber kan er zich vergenoegen in een veelheid van planten en bloemen. Sommige daarvan zijn algemeen voorkomend, andere daarentegen zijn eerder zeldzaam en komen dan ook maar voor op welbepaalde plaatsen langs ons wandelpad. Het komt er dus op aan zijn ogen de kost te geven.  
 

Wandelfoto's van Marching in Heldergem (of met passage) :
 
aaa1Heldergem
Erpe

 

12:11 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: steenbeekpad, wandelroute, aaigem, heldergem, foto s, route, beschrijving, gratis |  Facebook |

28-02-08

Wandelroute Kortessem

Afspraak aan de St.-Pietersbandenkerk in Wintershoven (V). Met de kerk aan je linkerkant, vertrek je richting bos. Steek het bruggetje over en ga linksaf. Aan een volgend bruggetje splitst het pad. Klim rechts de berm op en volg het asfaltpad naar rechts. Stap door een bosje en neem het eerste paadje links. Dit stijgende kiezelpad, naast een hoogstammige boomgaard, volg je tot op het einde. Je staat op een viersprong met rechts in een weide een kapelletje in een dode boom. Kies de brede kiezelweg schuin links, dus zo goed als rechtdoor. Negeer links de weg naar de ‘Konijnboomgaard’, een museumboomgaard met kersen- en pruimenvariëteiten.

Op de viersprong met de kapel stap je aan de overkant de Baron A. de Heuschstraat in. Je wandelt langs Kasteel Ridderborn (1),als Loons leengoed voor het eerst vermeld in 1361. Zoals het er nu staat dateert het uit begin 19de eeuw. Wandel verder tot op de T met het kruisbeeld. Volg de Gulmerstraat naar rechts. Neem vervolgens de eerste straat links. Je wandelt tussen boomgaarden en akkers tot op een T. Rechtsaf. Je stapt langs enkele huizen en negeert links de St.-Janstraat. Ga verder door de Sitsingenstraat. Je wandelt tussen boomgaarden, negeert een veldweg links en gaat net erna, op de T, linksaf. Geniet van het 360°-panorama.

Dan stap je verder tussen boomgaarden tot op een kruispuntje. Rechtsaf. Je wandelt langs een groot fruitbedrijf en komt op een T. Links de Bruggestraat in tot op de splitsing met de Calvarieberg (2). Ga rechtsaf en volg de Romershovenstraat. 100 m verder bocht die naar links. Negeer de veldweg rechts en stap naast nr. 7, eveneens rechts, de smalle weg voor landbouwvoertuigen in. Je wandelt tussen fruitbomen tot aan een brede dwarsweg. Steek die over en vervolg je weg aan de overkant. Op de T met de kasseistrook, bocht je met de betonweg mee naar links. Er staat een infobord over kleine landschapselementen. Je klimt zachtjes, negeert links een veldweg en wandelt door een holle weg tot op een splitsing. Ga hier rechtsaf en hou op de tweesprong met de kasseistrook rechts aan. Twee kruisen (3) heet dit punt. Links een kruis uit 1592, een herinnering aan een hier overleden man. Rechts een kruis uit 1567. Een moordkruis. Ghijs Ponwels of Pauwels werd hier vermoord. De dader werd ertoe verplicht dit verzoeningskruis op te richten.

Ga verder tussen de twee kruisen. Je stapt door een bosje en wandelt tot op de viersprong met een kapel en een grenssteen (4) uit 1683. Hier grensden Hoeselt, Werm en Hardelingen aan elkaar. Rechtsaf. Bocht met de asfaltweg mee naar links en wandel langs het 19de-eeuwse Kasteel van Hardelingen (5), met Engelse tuin. Wandel verder en draai rechts de Steenbergstraat in. Het gaat zachtjes bergop. In de verte zie je het kasteel van Schalkhoven (6) staan. Anno 1588, in 1770 verbouwd in classicistische stijl. Op de T rechtsaf. Draai net voor het kerkhof, links de Lindenhofstraat in. Bocht met deze weg mee naar rechts, negeer links de Klikstraat en rechtdoor een weg voor landbouwvoertuigen. Neem dan, direct na de bocht, links de weg met beperkt verkeer, richting knooppunt 122. Wandel verder en draai de eerste zijweg links in. Op het einde rechtsaf. Negeer een straat links, stap langs een duivenlokaal en een paar voetbalvelden en daal af tot in het centrum van Vliermaal.

Negeer nog een straatje links en ga op de T rechtsaf. Stap direct erna links, de Oude Tramstraat in. Negeer links de Koning Boudewijnlaan en steek de Kerkveldweg over. Nu wandel je over de oude trambedding. Bij de volgende dwarsweg, linksaf. Op het einde volg je de Loostraat naar rechts. Negeer nog een straat links, stap voorbij een kapel en wandel de veldweg in. Je stapt het bos in en volgt de Mombeek tot aan het bruggetje. Linksaf, zo kom je bij het vertrekpunt.


19:22 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wandelroute, kortessem, limburg, gratis, wandelpad, wandelroute, kaart, foto s |  Facebook |

16-02-08

Wandelroute Attert

 
Met de rug naar de kerk sla je de hoofdstraat links in richting Habay. Voorbij huisnummer 51 vervolg je rechts in de Rue du Koun. Bij het laatste huis klim je scherp rechts een grindweg op. Verder wandel je langs de bosrand. Aan een kruispunt dicht bij een asfaltweg, duik je links het bos in. Eenmaal uit het bos zit de klim erop en daal je rechts weer af.Op een besloten pleintje staat de Sint-Jan-de-Doperkerk, een neoclassicistisch kerkgebouw uit 1845. Het dorp ligt aan de grens van de arrondissementen Aarlen en Virton.Deze administratieve scheiding komt heel goed overeen met de historische grenslijn tussen het Arelerland met een Duitse tongval en het Gaumeland met Romeinse taalinvloeden. Je vindt hier dan ook meermaals tweetalige straatnamen en erg Duits klinkende plaatsnamen. In de rue du Koun ontdek je aan je rechterzijde een lavoir, een gemeenschappelijke wasplaats.

Je volgt de weg van Nobressart naar Heinstert naar rechts en nog geen 100 m verder sla je schuin links een dalende grindweg in die weldra het bos verlaat.Je blijft de groene rechthoeken volgen, met prachtige vergezichten en wilde bloemen. Aan het eind van het bos bevindt zich de geasfalteerde weg van Nobressart naar Post. Voor het kortere traject kun je hier rechtsaf naar punt 6.

Aan de asfaltweg gaat het gewone parcours links verder. Je blijft de hoofdweg door Louchert volgen. Bij het begin van de bebouwde kom van Post draai je steeds schuin links mee, ook op het einde van de Rue du Fourneau.Het geurende landschap van weiden en bossen brengt je door het gehuchtje Louchert.Post is minder homogeen dan Nobressart. Je zult echter wel enkele knap gerestaureerde huisjes zien met hun oorspronkelijke, beschermende buitenbepleistering.

Aan de kerk keer je op je stappen terug. Aan de Y-splitsing met de Rue du Fourneau stap je nu rechtdoor de Voie des Champs in richting Attert. Aan een kruispunt waar twee beken samenvloeien volg je rechtdoor de Rue d’Arlon.Verder nu tot aan het riviertje de Attert. Het riviertje stroomt enkele kilometers verder de Belgisch-Luxemburgse grens over.

Voor de brug over de Attert sla je rechts in richting Luxeroth. Bij een T-sprong vervolg je schuin links. In Luxeroth negeer je de afslag naar links en wandel je tussen de vijvers verder. Je blijft de hoofdweg volgen ook door Almeroth.De weg voert je langs de Attert en tussen de vijvers van Luxeroth door. Je ziet het afleidingskanaaltje van de Attert, dat van 1613 tot 1838 onafgebroken de hoogovens van de ijzersmelterijen voedde. De uitgestrekte wouden leverden brandhout in overvloed. Nadien kwamen een houtzagerij en een graanmolen die pas in 1945 definitief stilviel. De weg blijft erg genietbaar en voert door het gehuchtje Almeroth.

Bij de T-splitsing ga je links (wie inkort, gaat rechtdoor). Aan een kapel volg je links de richting Thiaumont. Op het laagste punt steek je door naar de kerk.Je wandelt Nobressart binnen langs het kerkhof en voorbij de vroegere wasplaats bij de nu overwelfde ruisseau de Nobressart.

13:44 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |