31-12-07

Wandelroute Tongerlo


Afstand = +/- 16km
Met de ingang van de St.-Pieterskerk (15de eeuw) aan je linkerkant wandel je richting fietsknooppunt nr. 1

In de bocht voor je staat het huis waar schrijver Jaak Langens gewoond heeft (Een leeuw uit de Kempen, Rosse Lei...). Net ervoor neem je, rechts, de Kerkhofstraat. Steek een kruispuntje over en volg op de splitsing met een kruisbeeld rechts. Je wandelt over een smalle asfaltweg door de velden. In de verte zie je het kerkje van ’t Hasselt . Stap over de Kanielstraatbeek, wandel langs enkele boerderijen en ga op de T-splitsing rechtsaf. Neem het eerste pad links, Straterhof, een kiezelgraspad dat overgaat in een graspad. Steek voorzichtig de weg Bree–Kinrooi over en volg de Houterweg. Aan hoeve Houterhof, neem je de veldweg rechts. Je wandelt door een indrukwekkend agrarisch landschap. Je komt op een bredere kiezelweg die je rechtdoor blijft volgen. Waar de kiezelweg rechtsaf draait stap je rechtdoor over een smalle veldweg. Trek je niets aan van zijpaden, dwars een smalle asfaltweg en wandel tot je op een andere veldweg uitkomt. Ga hier rechtsaf en kies op de Y-splitsing links. Je komt op een asfaltweg en volgt die naar links. Stap voorbij de Kievithoeve en volg de kaarsrechte weg ruim 3 km. Je passeert een dreef met een rustbank en steekt de Horstgaterbeek over. De beek loopt een tijdje naast de weg. Als ze naar rechts afbuigt, naast een privéweg, bocht je met de asfaltweg mee naar links en wandel je verder door het bos. Op een bord kun je lezen dat je op de Beerseleerdijk bent, die overgaat in de Groot Broekstraat.

Je bent nu in Kinrooi en wandelt voorbij een gerestaureerde boerderij uit 1877. Wat verder steek je de Nieuwbeek over en sta je op een mooi plekje. Recht voor jou, een bruggetje over de Abeek en aan de overkant een kapel met een klokkentorentje. Links van de kapel, 200 m verderop, het Woutershof, een voormalige kasteelhoeve, nu een vakantiecentrum van het VVKSM, de scouts. Voor de brug links, is er een toegang tot het 110 ha grote natuurgebied Urlobroek. Enkel tijdens het weekend toegankelijk. Maar, onze tocht gaat vóór de brug rechtsaf. De weg splitst. Rechts is de weg privé, dus kies je links en blijf je de Abeek volgen. Negeer een bruggetje links en bocht een paar honderd meter verder met de, intussen geasfalteerde weg mee naar rechts. Je wandelt langs de bosrand en negeert alle zijwegen tot je op een kruispuntje komt, met een kapelletje onder de bomen. Je komt uit de Broekstraat en volgt hier rechts de Belestraat. Negeer een straatje links en wandel verder tot je opnieuw op de weg Bree–Kinrooi komt. Steek die over en volg de Diekerstraat tot aan een wegsplitsing bij de witte Heilige Ritakapel.

Neem hier rechts de Groenstraat. De weg maakt een bocht naar links en er komt een onverhard pad bij. Je blijft de geasfalteerde weg volgen en wandelt op de eerste viersprong rechtdoor. De dwarsstraat heet ook Groenstraat. Negeer verder alle zijstraten en nadat je de Veestraat rechts hebt laten liggen, stap je voorbij de Nysenhoeve. Neem net voor een volgende hoeve, met een paardenweide met houten omheining, de eerste veldweg links. Je kronkelt rond een vervallen boerderijtje en stapt de Itterbeek over. Vanop het bruggetje heb je een mooi zicht op de kerk van Tongerlo. Neem daarna de eerste zijweg rechts. Volg deze bredere veldweg, die overgaat in een asfaltweg tot op het einde. Rechtsaf, richting kerk. Net voor je de dorpskern binnenwandelt kom je aan het molenhuis (1753) en de Galdermansmolen, een watermolen uit 1770. De molen is van het onderslagtype, het water stuwt onderaan tegen het rad. Laat de Beekstraat links liggen en volg de Solterweg tot aan de kerk. De westertoren met dikke muren van mergel en hardsteen dateert uit 1408 en domineert de omgeving.

09:51 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: wandelroute, tongerlo, bree, urlobroek, wandelpad, wandelen, beschrijving, kaart |  Facebook |

30-12-07

ViroinvalHoud de kerk van Nismes (1) aan je linkerkant en steek de brug over het Zwarte Water over. Sla rechts de rue Grande in. Je passeert algauw een voetgangersbruggetje over de rivier en een straat, die eveneens het Zwarte Water kruist. Bij een Y-vormige splitsing iets verderop kies je de linkerstraat en daarna sla je de eerstvolgende linkerstraat in, de stevig stijgende rue Orgeveau. Je volgt hierbij een pijl naar de Fondry des Chiens. Voorbij het pand met huisnummer 21 komt het wit-rood bewegwijzerde Grote-Routepad 125 er van rechts aan. Voorbij het laatste pand passeer je een zeldzame hoogstamboomgaard (2).

Bij de eerste Y-vormige splitsing kies je voor rechts (in feite volg je rechtdoor de liggende rode rechthoekjes) en gaat het Grote-Routepad linksaf. Bij de daaropvolgende gelijkaardige wegsplitsing sla je de linkerweg in, die alleen door landbouwvoertuigen mag worden bereden. Hier verdwijnen de rode rechthoekjes naar rechts. Het loont de moeite ze nog even te volgen, dus afwijkend van het wandelparcours, want ze leiden naar de grootste abannet, de Fondry des Chiens, 600 m verderop.Terug naar de route, die nu aangegeven is met rechthoekige rood- wit-rode tekens, maar dus wel achterstevoren. Je loopt hier over het plateau ‘Haut Champ’, met om je heen glooiende velden en weiden. Maar spoedig dient zich links het bos aan. Loop ongeveer 1200 m rechtdoor zonder je iets aan te trekken van welke zijweg dan ook. In dat stuk van het parcours maakt het asfalt plaats voor onverharde veldweg. 30 m voor de weg rechts afbuigt om in het bos te verdwijnen, dus even voor de plek waar nu ook rechts bos groeit, moet je links een bosweggetje inlopen. Vooraan links in dat weggetje staat een wandelpaal, maar het routeteken (een liggend geel rechthoekje) staat aan de achterkant.Een steenworp verder bereik je een dwarsweg, die je rechts inslaat. Meteen duik je een bos in. De ruim 2 km lange weg door het bos is aangegeven met rood-wit-rode rechthoekjes, maar ook hier nog steeds achterstevoren. In het bos krijg je net voorbij de eerste linkerzijweg een abannet (3) te zien.

Uiteindelijk daalt de bosweg stevig naar het dal van de Viroin. Beneden sla je bij een paaltje met een rood-wit-rood rechthoekje de linkerweg in. Wandel echter eerst nog even rechtdoor tot bij een schilderachtig plaatsje op de rechteroever van de Viroin. Daar ontdek je aan de overkant, hoog op de Haute Roche, een gelaagde rots, de ruïnes van de burcht van Dourbes. Keer op je stappen terug om nu de eerste bosweg rechts in te slaan. Je wandelt meteen door een totaal ander bostype: een loofbos waarin de eik de boventoon voert. Even meer naar rechts kabbelt de Viroin, met op de achtergrond de schilderachtige en rustige dorpskern van Dourbes. Voorbij een ‘eilandje’ lorken (4) daalt de weg af tot bij de Viroin, die nu onmiddellijk rechts van je kabbelt.

Aan de overzijde strekken zich weiden uit. Nadat je de rivier zowat 1800 m hebt kunnen bewonderen, buigt ze haaks rechts af. Je blijft nog eventjes rechtdoor lopen en bereikt een kruispuntje met links de spoorweg Treignes-Mariembourg, die in een 500 m lange tunnel (5) onder de beboste heuvel duikt.

Bij die plek moet je rechtsaf, eerst afdalen en dan meteen weer het pad stroomopwaarts langs de Viroin volgen. Vervolgens stap je tussen de spoorwegbaan en de rivier, maar je moet nu heel spoedig de spoorweg kruisen. Hoewel er slechts sporadisch een trein langskomt, kijk je toch beter uit je doppen.Aan de Y-vormige splitsing kies je het rechtse paadje (niet het bos in). Het weggetje stijgt een beetje, is opeens geasfalteerd en buigt naar links af. 200 m verder naar rechts, aan de voet van de imposante Roche à Lomme, wordt uit de samenvloeiing van het Witte en het Zwarte Water de Viroin geboren. Op de top van de rots staat een 4 m hoog betonnen kruis op de plek van een vroegere heidense tempel. Bij een weide (rechts) krijg je een deel van de woonkern van Nismes onder ogen. Het weggetje leidt naar de grote zagerij ‘du Fourneau’ (6), aan de oever van het Zwarte Water.

Voorbij dat bedrijf sla je rechts af. Blijf steeds links van het Zwarte Water lopen, door het park, dat begin 2006 heraangelegd werd. Uiteindelijk verlaat je, in de omgeving van het kasteelachtige gemeentehuis, het park. Rechts van je spant de brug bij de kerk (1) haar bogen over een van de twee moederrivieren van de Viroin: het einde van een aantrekkelijke wandeling.


08:07 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nismes, dourbes, viroinval, wandelroute, wandelpad, balade, randonnee, carte, wandelen |  Facebook |

29-12-07

Neigembostocht (Ninove, Pajottenland)

 
 

Afstand = +/- 10km

Met je rug naar de kapel stap je rechts, verder Bevingen in. Ongeveer 100 m verder, tegenover huisnummer 8 en naast een gerenoveerde woning neem je rechts de aardewegel. Recht voor je is het Neigembos en zie je het infobord. Met dit bord kan je echter niets aanvangen want het is zo vuil en verwaarloosd dat het niet te lezen is. Het bos is een restant van het Kolenwoud waartoe destijds onder andere ook het Zoniënwoud behoorde. Al in 1770 had het ongeveer zijn huidige omvang, sinds 1974 is het een bosreservaat.Naar rechts, het bos in. Je wandelt onmiddellijk in het prachtige decor van een oud beukenbos, met in het voorjaar uitgestrekte tapijten van onder meer boshyacint, daslook en bosanemoon. Het pad brengt je via een slagboom en links een open plek dieper het bos in. Na een bocht naar links gaat het pad even stevig omhoog. Boven volg je mee naar rechts. Ongeveer 200 m verder, net achter de volgende slagboom, moet je weer rechts af. Nauwelijks 50 m verder, aan een paal met de bewegwijzering van Waters en Bossen (een groene man, vrouw en kind op een witte achtergrond) moet je naar links.Dit pad brengt je na 400 m bij de bosrand waar je een eerste vergezicht hebt op het lichtgolvende Pajottenland. Naar rechts, weer het bos in, en na 300 m aan een rustbank en nog een slagboom opnieuw naar rechts. Bemerk links beneden je de smeltwatervalleien of groeben, ontstaan na de laatste ijstijd toen het smeltwater de bodem uitschuurde. 450 m verder liggen een paar grote beuken, in de jaren ‘80 geveld door een najaarsstorm. Bewonder de rijke variatie aan houtzwammen die deze gevallen woudreuzen langzaam maar zeker opruimen.

Hier kies je links de holle weg, in de volksmond heet dat een wolvenkasj. Eens het bos uit, ga je naar links. De betonweg maakt een bocht naar rechts en brengt je 500 m verder op een tweevaksbetonweg. Je gaat naar rechts en een paar honderd meter verder, tussen de huisnummers 141 en 139, links in de Gotestraat. Na tien stappen op kasseistenen wordt de Gotestraat een aardeweg die naar het einde toe overgaat in asfalt. Rechts beneden je slingert de Grote molenbeek door de zompige weiden.Op het einde van de Gotestraat wandel je naar rechts de Kroonstraat in. Links in de Terhagenstraat ligt 50 m verder de Terhagenmolen (anno 1732). De wandeling loopt echter verder langs de Kroonstraat. Die brengt je na 450 m aan de steenweg Halle-Ninove. Steek de grote baan over en loop rechtdoor de veldweg in. Negeer na 50 m een veldweg rechts en laat weer 50 m verder een veldweg links liggen. De weg bocht naar rechts en later naar links. Je loopt hier letterlijk op de grens van Vlaams-Brabant met Oost-Vlaanderen en je hebt in alle richtingen een weids uitzicht op het landelijke zuidwest Pajottenland.

Na anderhalve kilometer neem je rechts de Kasseide, een kasseistraat richting Lieferinge. Links zie je de beschermde Onze-Lieve-Vrouwkerk. De kern ervan is vroeggotisch. Ga altijd rechtdoor en negeer alle zijstraten. Waar de kasseien overgaan in asfalt en naar rechts bochten, ga je rechtdoor een veldweg in. Na 250 m, aan de viersprong, neem je links en 700 m verder aan de volgende viersprong laat je de betonweg links liggen en ga je rechtdoor. Aan het Dierenasiel Ninove naar links en 200 m verder rechts de Schone Veldstraat in. Laat 100 m verder een veldweg links liggen en blijf op de asfaltweg. Links heb je het Coolsenhof, een boerderij met een merkwaardig woonhuis.Weldra zie je voor je weer de contouren van het Neigembos. Negeer alle zijwegen en na een goeie km kom je weer aan de weg Halle-Ninove. Je gaat de steenweg over en rechtdoor. Na 250 m sla je aan de splitsing links de Potaardestraat in en ben je opnieuw aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bevingen.

 Foto's Marching (wandelclubs) in deze streek :

Neigem


16:58 Gepost door Jeroen Godefroidt in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: wandelroutes, belgie, wandelpad, ninove, neigem, lieferinge, neigembos, wandelroute |  Facebook |